องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๒๘ พ.๕. ๖๒
       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นำโดย นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ส่วนราชการในตำบล ประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถ...
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๒๘ พ.๕. ๖๒
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...
  โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ...
  โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
  โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน - นักศึกษา ช่วงปิดภา...
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย
  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]