องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ...
   

วันที่ 24 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภา...

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนเมือง
   

วันที่ 24 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายศรายุทธ ดีระนันท์ เจ้าพนักงานป้องกันแ...

  โครงการเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2563 ...
   

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดหนองบัวลำภู...

  โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการจัดการการศึกษาของครู...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10