องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
  พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านภูพร...
  โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งหมู่บ้าน น้อมใจนำพาทอดเทียนพร...
  พิธีเปิดโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรีย...

สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เลขที่ 299 หมู่ 13 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-951001 โทรสาร 042-951000
E- mail: admin@nmtb.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign