องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
       โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2560
 
  โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบ...
  โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
  ขึ้นป้ายเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนเมือง
  โครงการวันสถาปนา อปพร.
  จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนเมือง
  รับการตรวจประเมิน (ITA)
  ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประก...
  รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นระดับจังหวัด
  มอบผ้าห่ม"ของขวัญปีใหม่จากใจศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]