องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...
   
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน...
   

ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้เข้าได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น...

  โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563
    โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดให้แ...
   โครงการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาพัฒนาท้องถ...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10