องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
  กู้ชีพน้ำมอ แจ้งออกว. 4  รับผู้ป่วยบ้านนาาอ่างทอง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดเวรป้องกันชุดที่ 1...
   ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่พาดสายไฟ ขีดขวาง...

สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เลขที่ 299 หมู่ 13 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-951001 โทรสาร 042-951000
E- mail: admin@nmtb.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign