องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
  กู้ชีพน้ำมอแจ้งออกว.4 รับผู้ป่วย บ.ต้างคำ หมู่ที่ ...
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท...
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ ๑๔

สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-951001 โทรสาร 042-951000
E- mail: admin@nmtb.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign