องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู...
  พิธีเปิดโครงการพระราชดำริ ด้านการพัฒนาระบบสุขาภิบา...
  ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนน...

สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-951001 โทรสาร 042-951000
E- mail: admin@nmtb.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign