องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปราบปรามการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติตำบล
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


   โครงการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
      
 
   โครงการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาพัฒนาท้องถ...
  การดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย
  บัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2...
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอย...
  งานจัดเก็บรายได้ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ กรกฎา...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๒๘ พ.๕. ๖๒
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...
  โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]