องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
แผนปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กร พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]35
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กร พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]37
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]36
4 รายงานการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]33
5 แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]37
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]42
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]34
8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 มี.ค. 2564 ]38
9 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]32
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 28 พ.ค. 2563 ]34
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]32
12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปราบปรามการทุจริต [ 21 มิ.ย. 2562 ]35
13 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 - 2564 [ 20 มิ.ย. 2562 ]37
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]32