วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างโรงครัวและห้องน้ำศาลาประชาคม พร้อมย้ายฉางข้าว หมู่ที่ 10 บ้านโนนเปรมชัย ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนม่วง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปูกระเบื้องห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนผักหวาน ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของพนักงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
23  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนผักหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง