องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]
2 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]
3 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]
4 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]
5 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]
6 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕62 [ 3 ส.ค. 2563 ]
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) [ 4 เม.ย. 2562 ]
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]
9 รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]
11 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยวิสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 [ 2 มิ.ย. 2557 ]
16 การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 [ 2 มิ.ย. 2557 ]