องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 2]
 
  พิธีเปิดโครงการพระราชดำริ ด้านการพัฒนาระบบสุขาภิบา...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนน...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 5]
 
  ขุดฝังบ่อขยะเปียกประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนผัก...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่มี...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 9]
 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 19]
 
  กู้ชีพน้ำมอแจ้งออกว.4 รับผู้ป่วย  MC ล้มเอง[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 2]
 
  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยเลือกตั้งและบัญชีราย...[วันที่ 2020-12-03][ผู้อ่าน 905]
 
  งานป้องกันออกระงับเหตุเพลิงใหม้ บ้านเลขที่ 366 หมู...[วันที่ 2020-11-12][ผู้อ่าน 752]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่ 8 พฤศจิกายน 256...[วันที่ 2020-11-08][ผู้อ่าน 513]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ร่วมกับชุมชนในพื้...[วันที่ 2020-11-04][ผู้อ่าน 735]
 
  งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ออกรับซ...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 577]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10