องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

คณะผู้บริหาร


 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน


 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์  ทานุมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล