องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 21 เม.ย. 2564 ]
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จัดทำ โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย [ 16 เม.ย. 2564 ]
4 อบต.โนนเมือง เข้าร่วมงาน สักการะองค์พระธาตุเมืองพิณ ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 8 เม.ย. 2564 ]
6 โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]
7 โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 31 มี.ค. 2564 ]
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อบต. โนนเมือง [ 19 มี.ค. 2564 ]
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้จัดทำโครงการประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้มอบเงินสมทบกองทุนออมความดีตำบลโนนเมือง [ 10 ก.พ. 2564 ]
11 อบต โนนเมือง ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต [ 10 ก.พ. 2564 ]
12 กองคลังได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บขยะโซนโนนม่วง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]
13 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกส่งน้ำเพื่อการอุปโภค หมู่ 14 เนื่องจากประปาหมู่บ้านไหลไม่สะดวก [ 8 ก.พ. 2564 ]
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผลการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ม.ค. 2564 ]
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรคหาและการ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]
17 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]
18 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้ที่ กระดานประชาสัมพันธ์ อบต.โนนเมือง [ 3 ธ.ค. 2563 ]
19 ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3