องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล [ 11 พ.ค. 2565 ]46
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต. โนนเมือง [ 10 พ.ค. 2565 ]149
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เพื่อ เข้าสอบในวันที่ 5 พ.ค. 65 [ 29 เม.ย. 2565 ]140
4 ภาพ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2565 ]52
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2565 ]106
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]42
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]41
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 11 มี.ค. 2565 ]45
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]38
10 โครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 23 ก.พ. 2565 ]46
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2565 ]85
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 15 ก.พ. 2565 ]47
13 ภารกิจ อบต. โนนเมือง [ 4 ม.ค. 2565 ]41
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง กิจกรรม " อบต.โนนเมือง โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" [ 4 ม.ค. 2565 ]40
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 ธ.ค. 2564 ]40
16 วิธี แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต.2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]36
17 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองเรื่อง " การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ " [ 17 พ.ย. 2564 ]37
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภ.ด.ส. ๓) [ 17 พ.ย. 2564 ]40
19 การยื่นหนังสือของ ตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ​​​​​​​ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 12 พ.ย. 2564 ]41
20 คู่มือเตรียมตัวเลือกตั้งและแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 พ.ย. 2564 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7