องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2564 ]28
2 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 1 [ 22 ต.ค. 2564 ]17
3 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 2 [ 22 ต.ค. 2564 ]16
4 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 3 [ 22 ต.ค. 2564 ]13
5 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 4 [ 22 ต.ค. 2564 ]10
6 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 5 [ 22 ต.ค. 2564 ]12
7 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 [ 22 ต.ค. 2564 ]8
8 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 7 [ 22 ต.ค. 2564 ]6
9 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 8 [ 22 ต.ค. 2564 ]8
10 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 9 [ 22 ต.ค. 2564 ]10
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 10 [ 22 ต.ค. 2564 ]12
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 11 [ 22 ต.ค. 2564 ]9
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 12 [ 22 ต.ค. 2564 ]6
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 13 [ 22 ต.ค. 2564 ]9
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 14 [ 22 ต.ค. 2564 ]15
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 15 [ 22 ต.ค. 2564 ]10
17 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง [ 11 ต.ค. 2564 ]4
18 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]93
19 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]113
20 เดือน ตุลาคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ทำการ ออกรับซื้อขยะ ในเขตพื้นที่ [ 4 ต.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5