องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]
2 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]
4 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]
5 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]
6 ใบสมัครเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]
7 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]
8 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 21 มิ.ย. 2562 ]
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โนนเมือง [ 15 พ.ย. 2561 ]
11 ประะชาสัมพันธ์การลดมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละออง [ 4 ม.ค. 2561 ]
12 ประชาสัมพันธ์งบรายจ่ายประจำปีงาบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 22 ส.ค. 2560 ]
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายนานาเฉลิม สาทา -แยกโนนเปรมชัย-โนนงาม [ 15 มี.ค. 2560 ]
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.9 [ 10 มี.ค. 2560 ]
16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 2 ม.ค. 2560 ]
17 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]
18 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]
19 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 1 ก.พ. 2559 ]
20 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 20 ก.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2