องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โนนเมือง [ 15 พ.ย. 2561 ]
2 ประชาสัมพันธ์งบรายจ่ายประจำปีงาบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 22 ส.ค. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายนานาเฉลิม สาทา -แยกโนนเปรมชัย-โนนงาม [ 15 มี.ค. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.9 [ 10 มี.ค. 2560 ]
6 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 2 ม.ค. 2560 ]
7 ประชาสัมพันธ์แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]
8 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]
9 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 1 ก.พ. 2559 ]
10 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 20 ก.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2