องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]
2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.พ. 2563 ]
3 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ก.พ. 2563 ]
4 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]
5 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2562 ]
6 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ต.ค. 2562 ]
7 ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 30 ก.ย. 2561 ]