องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 3 พ.ค. 2561 ]
2 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค [ 3 พ.ค. 2561 ]
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2561 ]
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แผ่นที่ 2 [ 3 พ.ค. 2561 ]
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2561 ]
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แผ่นที่ 2 [ 3 พ.ค. 2561 ]
7 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 3 พ.ค. 2561 ]
8 แบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน [ 3 พ.ค. 2561 ]
9 แบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แผ่นที่ 2 [ 3 พ.ค. 2561 ]
10 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 พ.ค. 2561 ]
11 แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [ 3 พ.ค. 2561 ]
12 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับการสงเคราะห์ [ 3 พ.ค. 2561 ]
13 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2561 ]
14 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 3 พ.ค. 2561 ]
15 แบบการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทายาทฌาปนกิจ [ 3 พ.ค. 2561 ]
16 แบบแจ้งการขุดดิน [ 3 พ.ค. 2561 ]