องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 24 มิ.ย. 2557 ]
2 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค [ 24 มิ.ย. 2557 ]
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 มิ.ย. 2557 ]
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แผ่นที่ 2 [ 24 มิ.ย. 2557 ]
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 24 มิ.ย. 2557 ]
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แผ่นที่ 2 [ 24 มิ.ย. 2557 ]
7 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 24 มิ.ย. 2557 ]
8 แบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน [ 24 มิ.ย. 2557 ]
9 แบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แผ่นที่ 2 [ 24 มิ.ย. 2557 ]