องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 20 มิ.ย. 2566 ]6
2 ข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ) [ 25 พ.ค. 2566 ]12
3 คู่มือการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]13
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]15
6 คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]17
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]25
8 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบยริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]14
9 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 5 ส.ค. 2565 ]65