องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
haa
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก [ 28 ต.ค. 2564 ]23
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 6 ก.ย. 2564 ]32
4 ประกาศ ราคากลางโครงการ จัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6พันซีซี จำนวน 1 คัน [ 20 ส.ค. 2564 ]29
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ทรงโดม [ 7 ก.ค. 2564 ]27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงโดม [ 10 มิ.ย. 2564 ]29
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงโดม [ 4 มิ.ย. 2564 ]33
8 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 [ 27 เม.ย. 2564 ]51
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]27
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 31 มี.ค. 2564 ]33
11 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ทรงโดม หน้าที่ทำการอบต.โนนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2564 ]25
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 16 มี.ค. 2564 ]27
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิม หมู่ 14 [ 11 มี.ค. 2564 ]25
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 9 มี.ค. 2564 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต จากศาลาประชาคมไปทางทิศตะวันตก หมู่ 1 [ 9 มี.ค. 2564 ]29
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงถนนการลงดินลูกรัง สายด้านทิศตะวันตก บ้านโนนผักหวานใต้ [ 8 มี.ค. 2564 ]30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 3 สาย หมู่ 12 [ 4 มี.ค. 2564 ]25
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกโนนไหม วัดป่าเทพมงคลนิมิต หมู่ 3 [ 1 มี.ค. 2564 ]26
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนไหม - หนองโก หมู่่ 3 [ 1 มี.ค. 2564 ]26
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6