องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์ 042-951001  โทรสาร  042-951000
E- mail: nonmueng.2559@gmail.com
Web Site : WWW.NMTB.GO.TH