องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 15 [ 25 ก.ย. 2561 ]15
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ย. 2561 ]16
63 ประกาศราคากลางโครงการย้ายหอถังน้ำประปาหอถังสูง บ้านโนนเปรมชัย หมู่ที่ 10 [ 11 ก.ย. 2561 ]24
64 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,7 [ 6 ก.ย. 2561 ]16
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้างคำ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 6 [ 6 ก.ย. 2561 ]15
66 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 22 ส.ค. 2560 ]18
67 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก 3 โครงการ [ 27 ก.ค. 2560 ]22
68 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ค. 2560 ]20
69 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลติคอนกรีต หมู่ที่ 5,13 [ 14 ก.ค. 2560 ]17
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินระบบแรงดันประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 28 มิ.ย. 2560 ]21
71 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 15 [ 9 มิ.ย. 2560 ]20
72 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2560 ]18
73 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวทางเคพซิลสายภูพระ-โนนสง่า [ 5 มิ.ย. 2560 ]20
74 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 [ 5 พ.ค. 2560 ]19
75 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกหมู่ที่ 3 [ 20 เม.ย. 2560 ]16
76 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 20 เม.ย. 2560 ]18
77 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 [ 20 เม.ย. 2560 ]16
78 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2560 ]17
79 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.9 [ 10 มี.ค. 2560 ]19
80 ประกาศใช้แผนพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]18
 
|1|2|3หน้า 4|5|6