องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก 3 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมสอบราคาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลติก    ( Asphaltic Concrete ) 3 โครงการ ในวงเงินงบประมาณจำนวน  840,000.00 บาท( แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) โดยกำหนดขายเอกสารสอบราคาฯในระหว่างวันที่ 14 – 27  กรกฎาคม 2560
                   บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการขายเอกสารในโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างในโครงการดังกล่าว จำนวน 9 รายดังนี้
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาษา แอสฟัลติก
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมภูมิ
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญห้วยทับทันก่อสร้าง
  4. ภานุวงศ์ก่อสร้าง ( 1995 )
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชาติพัฒนา
  7. บริษัท นากลางรีไซเคิ้ลและก่อสร้างจำกัด
  8. บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด
  9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากลางพัฒนา ( 1992 )
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่  27 กรกฎาคม 2560    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560