องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง