องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง