องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

เนืองจากไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจึงมีมติให้ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง