องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็น
ต้องใช้ในราชการ จำนวน 110 รายการ

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง