องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงินที่ได้รับจัดสรร 80,000 ( แปดหมื่นบาทถ้วน )

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง