องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมสอบราคาจ้าง  โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3    ในวงเงินงบประมาณจำนวน  700,000.00 บาท( เจ็ดแสนบาทถ้วน ) โดยกำหนดขายเอกสารสอบราคาฯในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560
                   บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการขายเอกสารในโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างในโครงการดังกล่าว จำนวน 11 รายดังนี้
1.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาษา แอสฟัลติก
2.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
3.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เจริญชัยนากลาง
4.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมทาง
5.      วีรวุฒิคอนกรีต
6.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิกุล-ศรี-บุญเรือง
7.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชาติพัฒนา
8.      บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด
9.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอนวัชก่อสร้าง
10.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพรทิพย์ก่อสร้าง(1992)
11.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาดหินก่อสร้าง
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่  5 พฤษภาคม 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2560