องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 [ 28 ต.ค. 2563 ]10
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]11
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 11 ก.ย. 2563 ]10
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงโดม-หน้าที่ทำการอบต.โนนเมือง [ 9 ก.ย. 2563 ]11
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทรงโดมบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.โนนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ส.ค. 2563 ]9
46 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ส.ค. 2563 ]10
47 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]12
48 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]10
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการลาดยางทับคอนกรีต หมู่ 5 [ 15 ม.ค. 2563 ]10
50 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ [ 26 ก.ค. 2562 ]10
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 ก.ค. 2562 ]14
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type ๓ สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2562 ]10
53 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type ๓ สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด [ 27 มี.ค. 2562 ]12
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type ๓ สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]11
55 ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 มี.ค. 2562 ]8
56 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม [ 11 มี.ค. 2562 ]11
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 มี.ค. 2562 ]9
58 ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ก.ย. 2561 ]10
59 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]9
60 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]13
 
|1|2หน้า 3|4|5|6