องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]19
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ 2 จุดหมู่ที่ 13 บ้านนาอ่างทอง [ 23 ก.พ. 2564 ]20
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร 2 สาย หมู่ 3 [ 22 ก.พ. 2564 ]21
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]19
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างประปาถังเหล็ก หมู่ 2 [ 16 ก.พ. 2564 ]17
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต สามแยกนาอ่าง-ภูพระ-ต้างคำ หมุ่ 13 [ 16 ก.พ. 2564 ]20
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ [ 11 ก.พ. 2564 ]17
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนผักหวาน [ 3 ก.พ. 2564 ]19
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนม่วง [ 3 ก.พ. 2564 ]18
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังเหล็ก หมู่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]19
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อคุรุภัณฑ์ สำรวจ [ 1 ก.พ. 2564 ]18
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]20
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 3 สาย หมู่ 9 [ 18 ม.ค. 2564 ]18
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสามแยกนานางลำใย หมู่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]18
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]17
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]18
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]18
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]18
39 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]16
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]18
 
|1หน้า 2|3|4|5|6