องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลติก หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ค. 2560 ]
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลติคอนกรีต หมู่ที่ 5,13 [ 14 ก.ค. 2560 ]
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินระบบแรงดันประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 28 มิ.ย. 2560 ]
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 15 [ 9 มิ.ย. 2560 ]
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2560 ]
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวทางเคพซิลสายภูพระ-โนนสง่า [ 5 มิ.ย. 2560 ]
17 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 [ 5 พ.ค. 2560 ]
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกหมู่ที่ 3 [ 20 เม.ย. 2560 ]
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 20 เม.ย. 2560 ]
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 [ 20 เม.ย. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6