องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2556

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่  3  วันที่  13  สิงหาคม  2556

    เอกสารประกอบ การประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง