องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง