องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง