องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการประชาคมการบริหารจัดการขยะ

    รายละเอียดข่าว

โครงการประชาคมการบริหารจัดการขยะ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
วันที่  21  ก.ค.  2557  โซนโนนเมือง  ศาลาประชาคมหมู่  12  เวลา  18.30  น.
วันที่ 22 ก.ค. 2557 โซนโนนม่วง ศาลาประชาคมหมู่ 2 เวลา 18.30 น.
วันที่ 21 ก.ค. 2557 โซนโนนเมือง ศาลาประชาคมหมู่ 12 เวลา 18.30 น.
วันที่ 23 ก.ค. 2557 บ้านต้างคำ  ศาลาประชาคมหมู่ 6   เวลา 6.30 น.
วันที่ 23 ก.ค. 2557 โซนโนนไหม ศาลาการเปรียญ วัดสามัคคีธรรม  เวลา 18.30 น.
วันที่ 24 ก.ค. 2557 บ้านมอเลี้ยว ศาลาประชาคมหมู่ 9 เวลา 6.30 น.
วันที่ 24 ก.ค. 2557 บ้านภูพระ ศาลาประชาคมหมู่ 7 เวลา 18.30 น.
วันที่ 25 ก.ค. 2557 บ้านโนนผักหวาน ศาลาประชาคมหมู่ 8 เวลา 18.30 น.


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2557