องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

     เอกสารประกอบ ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง