องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]37
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]41
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]33
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]42
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]43
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]44
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 1 ต.ค. 2565 ]115
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 มิ.ย. 2562 ]187
10 แผนพัฒนา 4 ปี( พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ต.ค. 2561 ]129