องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จากบ้านมอเลี้ยว-บ้านภูพระ และโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 [ 13 ก.ย. 2566 ]200
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง ได้จัดโครงการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]42
3 นายก อบต.โนนเมือง ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายจิตใจด้วยลีลาวัฒนธรรมไทยฟ้อนรำ [ 24 ส.ค. 2566 ]78
4 นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เข้าร่วมเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในชุมชน [ 23 ส.ค. 2566 ]60
5 นายถาวร วิชัยวงค์ นายก อบต.โนนเมือง พร้อมคณะบริหารและทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเส้นหลักบ้านภูพระ หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2566 ]94
6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]43
7 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต. โนนเมือง พร้อมด้วยประชาชน ได้ออกเดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมออกไปใช้สิทธิ์ [ 22 ส.ค. 2566 ]47
8 รองนายก อบต.โนนเมือง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]42
9 นายก ถาวร วิชัยวงค์ เข้าร่วมการประชุม ความพร้อม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน [ 17 ส.ค. 2566 ]54
10 นายก ถาวร วิชัยวงค์ พร้อมหัวหน้าสำนักปลัด อบต. โนนเมือง ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 17 ส.ค. 2566 ]99
11 รอง นายกอบต. โนนเมือง เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโคงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน อบต.โนนเมือง [ 8 ส.ค. 2566 ]55
12 ประกาศ อบต.โนนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ ๒ [ 3 ส.ค. 2566 ]98
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 24 ก.ค. 2566 ]52
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 24 ก.ค. 2566 ]45
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้จัดทำโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ [ 21 ก.ค. 2566 ]35
16 โครงการจัดการอบรม ศึกษาคัดแยกขยะ จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 10 ก.ค. 2566 ]58
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 5 ก.ค. 2566 ]50
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การใช้เลขรหัสหนังสือประจำส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.โนนเมือง [ 1 ก.ค. 2566 ]81
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 24 พ.ค. 2566 ]66
20 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ฯ เยี่ยมบ้านผู้พิการ [ 15 พ.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11