องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี 2565-2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]31
2 บันทึกข้อใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 พ.ค. 2566 ]30
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 28 พ.ย. 2565 ]55
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]139
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]131
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]131
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]126