องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


บันทึกข้อใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

บันทึกข้อใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

บันทึกข้อใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง