องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


แบบสรุปบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี 2565-2566

    รายละเอียดข่าว

แบบสรุปบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี 2565-2566    เอกสารประกอบ

แบบสรุปบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี 2565-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง