องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

วันอังคารที่ 22 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น.
นายถาวร วิชัยวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อเพิ่มศักยภาพและแนวทางปฏิบัติแก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    เอกสารประกอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง