องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เข้าร่วมเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในชุมชน

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
เข้าร่วมเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในชุมชน
เพื่อเพิ่มศํกยภาพและแนวทางปฏิบัติแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ,10 และ 11
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง
ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
     เอกสารประกอบ

นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เข้าร่วมเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในชุมชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง