องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร

    รายละเอียดข่าว

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร

    เอกสารประกอบ หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง