องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557
Updated 13-06-2563

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน