องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


งานจัดเก็บภาษี กองคลัง


งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ออกเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลโนนเมือง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

2020-09-24
2020-09-24
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11