องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้เข้าได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามคิวอาร์โค้ดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

2020-06-01
2020-06-01
2020-03-11
2020-01-28
2020-01-15
2019-12-06
2019-11-25
2019-11-20
2019-07-19
2019-05-28