องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563


โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดให้แก่บุคลากรใน อบต.โนนเมือง ได้ทราบสร้างความตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในตำบลโนนเมือง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต.โนนเมือง ในด้านความเข้มแข็งการต่อต้านยาเสพติดและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลโนนเมือง
2020-06-01
2020-06-01
2020-03-11
2020-01-28
2020-01-15
2019-12-06
2019-11-25
2019-11-20
2019-07-19
2019-05-28