องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


บัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอใหเเข้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโนนเมือง ได้ตรวจสอบรายฃะเอียตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้าย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
2020-06-01
2020-06-01
2020-03-11
2020-01-28
2020-01-15
2019-12-06
2019-11-25
2019-11-20
2019-07-19
2019-05-28