องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ