องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒


นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้นำข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพวนาราม ตำบลโนนเมือง