องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ข้าราชการ พนักงาน สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประชาชนจิตอาสา ประชาชนในตำบลโนนเมือง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรีคูณเมือง และและเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา่ลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์