องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่ได้รับการบริการจาก อบต.โนนเมือง กรอกแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยสแกน คิวอาร์โค้ดตามภาพหรือตามลิงค์นี้เลยคะ https://itas.nacc.go.th/go/eit/j0lha7