องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน - นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมรายได้นักเรียน - นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน" ในระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษาในชุมชนตำบลโนนเมือง ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการมั่วสัมยาเสพติด และเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน - นักศึกษา โดยวันนี้วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นวันแรกในการเข้าทำงานนักเรียน - นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศและรับฟังการให้โอวาทจากท่านนายก ท่านรองนายกและผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง