องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยกองคลัง งานจัดเก็บราบได้ ได้จัดโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในวันที่ 1 - 30 เมษายน 2562