องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำการศึกษา 2561