องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยงานสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะรีไซเคิล จากชาวบ้านในตำบลโนนเมือง โซนภูพระ -  โนนผักหวาน โดยได้ับความร่วมมือ และความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างดี