องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง โดยงานสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะรีไซเคิล จากชาวบ้านในตำบลโนนเมือง โซนภูพระ -  โนนผักหวาน โดยได้ับความร่วมมือ และความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างดี
2020-06-01
2020-06-01
2020-03-11
2020-01-28
2020-01-15
2019-12-06
2019-11-25
2019-11-20
2019-07-19
2019-05-28