องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการวันสถาปนา อปพร.


โครงการวันอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องในวันสถาปนา " วัน อปพร." ประจำปี 2559 ในโครงการมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดภัยต่างๆ โดยท่าน ปภ.จ.นภ. และ จพง.ป้องกันฯ อบต.หนองกุงแก้วและมอบเกียรติบัตรให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านช่วยเหลือสังคมในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิก อปพร. อบต.โนนเมือง