องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ขึ้นป้ายเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนเมือง


วันที่ 22 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้จัดทำพิธีเปิดและขึ้นป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนเมือง โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยผู้อำนวยการศูนย์ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์กิตติวิริยะคุณ วัดสามัคคีธรรม ทำพิธีเจิมป้ายศูนย์เพื่อความเป็นสิริมงคล